KONSULTACJE DOT. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

KONSULTACJE SI

Konsultacje Integracji Sensorycznej skierowane są do rodziców ( dla rodziców maluszków 0-3 r.ż i dzieci starszych),  którzy nie mają pewności czy problem dziecka tkwi w deficytach przetwarzania sensorycznego czy może ma inne źródło. Podczas spotkania ocenimy proces rozwoju SI pod kątem zgłaszanego problemu, przeanalizujemy funkcjonowanie sensoryczne dziecka. Konsultacja kończy się przekazaniem informacji zwrotnej rodzicowi oraz otrzymaniem zaleceń i wskazówek co do dalszego postępowania.