TERAPIA PADOVAN

METODA NEUROFUNKCJONALNEJ REORGANIZACJI PADOVAN – koncepcja zakładająca powtórzenie etapów rozwoju neurofizjologicznego w procesie terapii, wykorzystując związek ruch-mowa-myślenie. Celem terapii jest integracja pracy całego systemu nerwowego; odzyskanie utraconych funkcji oraz aktywowanie naturalnych zdolności organizmu, które uległy uszkodzeniu/zaburzeniu lub też z różnych względów nie rozwinęły się.  Metoda ta może być z powodzeniem stosowana u osób w każdym wieku, od pierwszych dni życia. Nie wymaga aktywnej współpracy ze strony pacjenta, dlatego też może być wykorzystywana w terapii osób z ograniczoną świadomością czy władzą nad swoim ciałem.

Metoda stosowana jest w terapii osób z:
  • Zaburzeniami rozwoju mowy (opóźniony rozwój mowy, niepłynność mówienia, jąkanie, wady wymowy, itp.)
  • Zaburzenia miofunkcjonalne
  • Zaburzeniami artykulacji
  • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • ADHD
  • Zaburzeniami głosu
  • Dysfagią 
  • Dysleksją i dysgrafią 
  • Prewencyjnie – celem wzmocnienia zdolności motorycznych i poznawczych
Prowadzący: Basia Sawicka